+420 774 423 560Po-Pa: 8:00 - 15:00

Ochrana osobních údajů e-obchodu www.pontte.cz (www.pontte.eu)

Bezpečnost Vašich dat na internetu je pro nás důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme některá Vaše data znát. K informacím obsahujícím Vaše data mají přístup pouze oprávněné osoby.

Souhlas se zpracováním osobních dat

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu www.pontte.cz, dáváte při dokončení objednávky společnosti Jiří Novotný, se sídlem Zázmolí 449, Doubravice nad Svitavou, IČ 72827564, souhlas s tím, že data o Vás a Vašich nákupech budou shromažďována a používána. Souhlasíte i se zpracováním vašich dat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro tyto účely vyžadujeme následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

Údaje o Vaší činnosti v e-obchodu

Údaje o Vašich nákupech v tomto internetovém obchodu budou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění plnění objednávek a dodávek zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě i pro Vaši kontrolu. Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem nutné po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace dobu delší.

Správa osobních dat

Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Jiří Novotný, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce nezpracovávají žádní další zpracovatelé. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese:jiri.novotny@pontte.cz. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel internetového obchodu www.pontte.cz (www.pontte.eu) užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatelem služby Tawk.to messinger – chatovací okno pro komunikaci mezi podporou prodeje a zákazníkem, společností Tawk.to Inc. ,187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119

Vymazání osobních dat

V případě, že chcete, aby Vaše osobní data byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních dat na adresu service@pontte.cz. Vaše osobní data budou ihned z naší databáze odstraněna.

Využití Vašich dat mimo tento internetový obchod

Vaše registrační data mohou být využita naší firmou pouze pro vnitřní potřebu společnosti. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data, která uvádíte, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo provozovatele tohoto internetového obchodu. S výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky, dopravců přepravujícím zboží apod. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterýmí jsou provozovatel portálu Heureka.cz a provozovatel portálu Seznam.cz; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Vaše další práva podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.